Ασφαλιστικό Γραφείο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ

Προϊόντα


Επενδύστε σε "καθαρή ενέργεια" με ασφάλεια
Προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών μονάδων
• Οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
• Φωτοβολταϊκών μονάδων σε αγροτεμάχια


Ασφάλιση: - κατά παντός κινδύνου (πυρκαϊά, έκρηξη, πλημμύρα, κλοπή,
απεργία, οχλαγωγίες)
- κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης
- αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
- εργοδοτικής αστικής ευθύνης