Ασφαλιστικό Γραφείο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ

Προϊόντα



ΥΓΕΙΑ

- Η κοινωνική ασφάλιση υγείας καλύπτει τις ανάγκες σας; Όχι; Εσείς τι κάνετε γι' αυτό;
- Γνωρίζετε το κόστος μιας ενδεχόμενης νοσηλείας; Εάν χρειαστεί το έχετε το ποσό αυτό;
- Πόσο εύκολα έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας;
- Συνηθίζετε να κάνετε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου; ( check-up )
- Πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας; ( ατελείωτος ο χρόνος αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία )
- Γνωρίζετε για τις ελλείψεις προσωπικού και υγειονομικού υλικού στα κρατικά νοσοκομεία;

Δικαίωμα στην υγεία, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με οικονομικά ασφάλιστρα.

Δυνατότητες επιλογής

α. ολοκληρωμένα προγράμματα
i. Ιατρικές επισκέψεις
ii. Διαγνωστικές εξετάσεις
iii. Νοσηλεία σε κλινικές ή νοσοκομεία
iv. Καλύψεις μητρότητας
v. Άμεση ιατρική βοήθεια
vi. Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

β. μόνο νοσηλεία
i. Διαγνωστικές εξετάσεις
ii. Καλύψεις μητρότητας
iii. Ετήσιος προληπτικός έλεγχος

γ. έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με μορφή επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας ή
χειρουργικής επέμβασης

δ. οικονομική κάλυψη για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών