Ασφαλιστικό Γραφείο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ

Προϊόντα


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

- Τουριστικών μονάδων
Η τουριστική μονάδα σας αποτελεί πηγή εισοδήματος για
εσάς και την οικογένειάς σας. Έχετε εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη λειτουργία της από διεκδικήσεις πελατών σας
με δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα
και τη φήμη της επιχείρησης σας;

• Καλύψεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών έναντι πελατών και επισκεπτών
• Ευθύνες από πυρκαϊά
• Εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης εγκαταστάσεων
• Ευθύνες εργοδότη
• Λειτουργία πισίνας, γυμναστηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων με επιλογή ύψους ασφαλιστικών ορίων
• Ιδιαίτερα οικονομικά ασφάλιστρα από 35€ το χρόνο
• Δυνατότητα εποχικής ασφάλισης με κόστος 80% των ασφαλίστρων.
Συνδυάζεται με προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων.


- Ιατρών

Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Πειραιώς επτά στα δέκα
ιατρικά ατυχήματα είναι θανατηφόρα ή μόνιμης αναπηρίας. Η
ασφάλιση αστικής ευθύνης σας επιτρέπει να αφοσιωθείτε
απερίσπαστα στο λειτούργημά σας.

Απευθύνεται στους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων:
• Κάλυψη από 100.000€ μέχρι 1.000.000€
• Κάλυψη δικαστικών και δικηγορικών εξόδων
• Δυνατότητα πληρωμής της αποζημίωσης με εξωδικαστική συμφωνία


- Σκαφών

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης των σκαφών σύμφωνα με το
νόμο είναι υποχρεωτική για θάνατο, σωματικές βλάβες και ρύπανση. Το
σκάφος σας είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.
Δυνατότητα επιπλέον ασφάλισης με ευέλικτα προγράμματα για τις
καλύψεις ζημιών από σύγκρουση, πρόσκρουση, βύθιση, κλοπή.