Ασφαλιστικό Γραφείο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ

Προϊόντα


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εξασφαλίζει εσάς και τα εμπορεύματα που μεταφέρετε στην Ελλάδα ή εξωτερικό, με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, με δικό σας φορτηγό ή μισθωμένο
- από διεκδικήσεις για αποζημίωση από τον πελάτη για ζημία στο φορτίο που μεταφέρετε για λογαριασμό του
- από κλοπή
- από ζημία λόγω σύγκρουσης, εκτροπής, ανατροπής, φωτιάς ή έκρηξης.

Το ασφάλιστρο είναι ιδιαίτερα προσιτό και ανάλογο με το μέγεθος του οχήματος και το ανώτατο όριο ανά φόρτωση που θα επιλεγεί.
Το ασφάλιστρο μειώνεται ακόμα περισσότερο αυξάνοντας το ποσό απαλλαγής, δηλαδή της δική σας συμμετοχής στη ζημιά.
Σύμφωνα με το νόμο 3887/2010 η ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων εσωτερικού είναι υποχρεωτική.