Ασφαλιστικό Γραφείο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ

Επικοινωνία


Στυλιανός Κωστίκας
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Γραφεία πωλήσεων:
Νικήτη: 23750 22164
Fax. 23750 22165
Θεσ/νίκη: 2310 026760
e-mail: kostss@otenet.gr
st-kost@otenet.gr
info@kostikas-st.gr
sales@kostikas-st.gr